கிளிநொச்சியில் தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவு நிகழ்வில் சங்கரி உரை