பெண்களுக்கு ஆண்களின் உணர்ச்சிகள்!! பீசா சாப்பிடவதால் ஏற்படும் அதிர்ச்சி விளைவுகள் இதோ

போன் அடித்துச் சொன்னால் 15 நிமிடத்தில் வரும் பீட்சாவில் பெரும் ஆபத்துக்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பீட்சாவை ஒரு பெட்டியில் வைத்தே தெருகிறார்கள். குறித்த அந்தப் பெட்டியில் பீட்சா அல்லது உணவுப் பொருட்கள் ஒட்டாமல் ஒருக்க வார்னிஷ் போன்ற ஒரு பதார்த்தத்தை பூசுகிறார்கள்.

இதில் உள்ள ரசாயனப் பொருட்கள் மிகப் பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று கூறப்படுகிறது. சில விஞ்ஞானிகள் இதுபோன்ற பெட்டிகளை சேகரித்து அதில் நத்தையை சில காலம் ஊர விட்டுள்ளார்கள். 

குறித்த பெண் நத்தைகளில் உள்ள ஹார்மோன்களில் மாற்றம் அடைந்து அவைக்கு விரைவாக ஆண் உறுப்புகள் வளர ஆரம்பித்துள்ளமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி என்றால் மனிதர்களுக்கு, அதிலும் பெண்களுக்கு இது எவ்வகையான தாக்கங்களை உண்டாக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

லண்டன் மற்றும் பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் , இடியப்பம் தொடக்கம் இட்டலி என்று இதுபோன்ற அட்டை பெட்டிகளில் தான் பாக் செய்து கொடுக்கிறார்கள். இது பெண்கள் உடல் நலத்திற்கு. அதிலும் பொதுவாக சிறுமிகளின் உடல் நலத்திற்கு மிகவும் கேடனது என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இதனை தமிழ் மக்களுக் கருத்தில் கொள்வது நல்லது.