மாவீரர் நாள்: யார் தலைமை தாங்குவது? என்ற போட்டியில் பல குழுக்கள் (Video)

புலம்பெயர் தேசங்களில் பல குழுக்களாக பிரிந்து நின்று மாவீரர் நாள் அனுட்டிப்பவர்களுக்கு இந்த காணொளி சமர்ப்பணம்!