யாழில் கருவிலேயே குழந்தைகளின் மூளைகளைத் தாக்கும் ஸிக்கா வைரஸ் அச்சம்.

யாழில் கருவிலேயே குழந்தைகளின் மூளைகளைத் தாக்கும் ஸிக்கா வைரஸ் அச்சம் உருவாகியுள்ளது. தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலில் 'ஸிக்கா' என்ற புதுவிதமான வைரஸ் நோய் தாக்கியுள்ளதாகவும் இது கர்ப்பிணி பெண்களை தாக்கி அதன் மூலம் கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்க செய்வதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதனால் யாழில் நோய் தாக்கிய கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் தலை சிறியதாக இருக்கும். கடந்த ஆண்டு மே மாதம் முதல் இந்த நோய் மெக்சிக்கோ உள்ளிட்ட அதன் அமெரிக்க நாடுகளில் பரவி வருகிறது. இந்த நோயை 'ஏடிஸ் ஏஜிப்டி' என்ற நுளம்பு பரப்புகிறது. இது கடிப்பதன் மூலம் 'ஸிக்கா' என்ற வைரஸ் கிருமி கர்ப்பிணி பெண்களின் கருவில் வளரும் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் மட்டும் பரவிய இந்தநோய் தற்போது வட அமெரிக்க நாடுகளிலும் தாக்கியுள்ளது. வட மற்றும் தென் அமெரிக்க கண்டங்களில் 55 நாடுகள் உள்ளன. அவற்றில் 21 நாடுகளில் இந்நோய் பரவியுள்ளது. இத்தகவலை உலக சுகாதார மைய தலைவர் மார்க்கரெட்கான் தெரிவித்துள்ளார்.

இருந்தாலும் யாழில் பரவ வாய்ப்புள்ளது.

'ஸிக்கா' நோயை பரப்பும் 'ஏடிஸ்' கொசுக்களால் தான் யாழில் டெங்கு மற்றும் சிக்குன் குனியா போன்ற வைரஸ் நோய்களும் பரவுகின்றன.