வன்னி நாச்சியாருக்கு திருவுருவச்சிலை

பனிச்சங்கேணி திருமகள் வித்தியாலய வளாகத்தில், கடந்த சனிக்கிழமை (17) 'பனிச்சங்கேணி அரசி' வன்னி நாச்சியாரின்  திருவுருவச்சிலை திரைநீக்கம் செய்துவைக்கப்பட்டது. 

மட்டக்களப்பு, வாகரைப் பனிச்சங்கேணி திருமகள் வித்தியாலயம் மற்றும் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது. 

இதன்போது, 'பனிச்சங்கேணி அரசி வன்னி நாச்சியாரின் ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை' எனும் நூலை வாகரை வாணன் வெளியிட்டு வைத்தார். வாகரை வாணனின் சேவையைப் பாராட்டி கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் அவருக்குப் பொன்னாடை போர்த்திக் கௌரவித்தது. 

கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில், அரசி வன்னி நாச்சியார் வாகரை பனிச்சங்கேணிப் பகுதியில் வாழ்ந்ததாக வரலாற்றுச் சான்றுகள் கூறுகின்றன.