பல அடுக்கு இதழ்களைக் கொண்ட முட்டைகோஸில் குறைந்த கொழுப்பு அளவே உள்ளது.

பல அடுக்கு இதழ்களைக் கொண்ட முட்டைகோஸில் குறைந்த கொழுப்பு அளவே உள்ளது.

தயோசயனேட்(Thiocyanate), கார்பினால்(Carbinol), லுடின்(Leutin), ஸிசாந்தின், சல்பராபேன்(Sulforaphane), இசோதயோ சயனேட்(Isothiocyanate) போன்ற ரசாயன மூலக்கூறுகள் முட்டைக்கோஸில் உள்ளது.

100 கிராம் முட்டைகோஸில் 25 கலோரி ஆற்றல் உடலுக்கு கிடைக்கிறது.

இவை பல்வேறு உடற்செயல்களில் பங்கெடுக்கின்றன. குறிப்பாக நோய் எதிர்ப் பொருட்களாக செயல்படுகின்றன.

மார்பகம், தொண்டை, குடற் புற்றுநோய்களுக்கு எதிராக செயல்படும். கெட்ட கொழுப்புகளை குறைக்கும்.

முக்கியமான நோய் எதிர்ப்பொருளான ' விட்டமின் சி', முட்டைகோஸில் மிகுந்துள்ளது. 100 கிராம் கோஸில் 36.6 மில்லிகிராம் ' விட்டமின் சி' கிடைக்கிறது. தொடர்ச்சியாக விட்டமின் சி உடலில் சேர்த்துக் கொள்வது அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வழங்கும்.

விட்டமின் பி-5, விட்டமின் பி-6, விட்டமின் பி-1 போன்ற அத்தியாவசிய விட்டமின்களும் முட்டைகோஸில் நிறைந்துள்ளது. இவை உணர்வுக்கும், இதர உடற்செயல்பாட்டிற்கும் உறுதுணை செய்யக்கூடியவை.

பொட்டாசியம், மாங்கனீசு, இரும்பு, மக்னீசியம் போன்ற தாது உப்புக்கள் முட்டைகோஸில் உள்ளது. பொட்டாசியம் உடற்செல்கள் மற்றும் சருமம் வளவளப்புடன் இருக்க துணை செய்யும்.

இதயத்துடிப்பு மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைப்பதிலும் பங்கெடுக்கும். மாங்கனீசு, நோய் எதிர்ப்பு நொதிகள் செயல்பட துணைக் காரணியாக விளங்கும். இரும்புத் தாது, சிவப்பு ரத்த செல்கள் உருவாக்கத்தில் பங்கெடுக்கிறது.

முட்டைகோஸில் 'விட்டமின் கே', நிறைய அளவில் உள்ளது. எலும்பு வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் இது பங்கெடுக்கும். அல்சீமர் மற்றும் நரம்பு வியாதிகளின் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலும் ' விட்டமின் கே' -விற்கு உண்டு.