இராணுவத்தளபதியும் வடக்கு முதலமைச்சரும் ஒன்றாக ஹெலியில் உல்லாசம்!

இராணுவ கட்டுப்பாட்டிலுள்ள வடக்கு காணிகளை விரை வில் விடுவிப்பதற்கு துரித கதியில் நடவடிக்கை எடு ப்பதாக இராணுவத் தளபதி மகேஸ் சேனநாயக்க, வட க்கு முதல்வர் சி.வி.விக்னேஸ்வரனிடம் உறுதியளித்துள்ளார்.

இராணுவத்தளபதி நேற்றையதினம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டார். இதன்போது கட்டுநாயக்கா வில் இருந்து யாழ்;ப்பாணத்திற்கு முதலமை ச்சர் விக்னே ஸ்வரனுடன்; தாம் உலங்கு வானூர்தியில் பயணித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் மக்களின் நலன் கருதி இராணு வம் எந்த வகையான உதவியை வழங்க லாம் என்பது குறித்து இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

அத்துடன் காணிகளை துரித கதியில் விடுவிப்பதற்கு எவ்வாறான நடவடிக்கைகயை எடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் முதலமைச்சருடம் கலந்துரையாடி யதாகவும் கூறியுள்ள இராணுவத்தளபதி இதேவேளை பருவப்பெயர்ச்சிக் காலம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னராக எவ்வாறான உதவிகளை பொதுமக்களுக்கு இராணுவம் வழ ங்க முடியும் என்பது குறித்து ஆராய்ந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தில் இரா ணுவ அதிகாரிகள் சந்தித்து அவர்களின் முன்னெடுப்புகள் குறித்து ஆராயப்பட்டு ள்ளது.

அத்துடன் சில காணிகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அவற்றை எந்த வகையில் விடு விப்பது குறித்து மீள்குடியேற்ற அமைச்சுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறி ப்பிட்டுள்ளார்.

எவ்வாறாயினும் இராணுவ த்தின் இருப்பிடத்திற்கும் சில தேவைப்பாடு கள் உள்ளதால் அது பற்றியும் ஆராயப்படும் என இராணுவத்தளபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.