யாழ் அரசாங்க அதிபரே!! எந்த விசயத்தையும் பிளான் பண்ணி செய்யனும்!!

விஜயகலாவின் பேச்சு திட்டமிட்டு செயற்படுத்தப்பட்டதா???? இணையத்தளம் ஒன்றில் வெளியாகிய செய்தி இது

http://newtamils.com/fullview.php?id=301180