பொங்கு தமிழ் நினைவாக யாழில் நினைவுத்தூபி

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைகழக வளாகத்துக்கள் பொங்கு தமிழ் எழுச்சி நாள் நினைவாக பெயர் பலகை அமைக்கப்பட்டிருத்த இடத்தில் புதிதாக நினைவு தூபி ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழீழ விடுதலை புலிகள் காலத்தில் தமிழ்தேசிய எழுச்சி நாளாக பொங்கு தமிழ் எழுச்சி நாள் இடம்பெற்றது. பொங்கு தமிழ் எழுச்சி நாளை கொண்டாடியமைக்காக பல இளைஞர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.

பொங்கு தமிழ் எழுச்சியில் அளப்பரிய பங்காற்றிய யாழ்ப்பாணப் பல்கலைகழக வளாகத்தில் நினைவு பெயர் பலகை ஒன்று வைக்கப்பட்டது. அந்த இடத்தில் தற்போது நினைவு தூபி ஒன்று கட்டப்பட்டு வருகிறது.